Nu fortsätter utvecklingen av Arenastaden i Ängelholm

Arenabolaget har fattat beslutet att ta nästa steg i bildandet av Arenastaden i södra Ängelholm genom att bygga ut Catena Arena och uppföra en ny träningshall. Planerad byggstart är redan i höst och nya Catena Arena, med ny publikkapacitet på ca 6500 åskådare, beräknas vara klar februari 2022 medan tredje isrinken är klar hösten 2021.
Arenabolaget har länge sett ett behov av att utöka möjligheterna för idrottsutövare i Ängelholmsregionen. Visionen med Arenastaden är att skapa en organiskt växande idrottsanläggning med gemensam kärna och logistik – ett sammanhållet kluster av idrottsrelaterade anläggningar och en mötesplats i idrottsstaden Ängelholm. Ambitionen är även att locka nya kundgrupper till arenan.

I första etappen byggs Catena Arena ut och en ny isträningshall uppförs. Antalet platser i arenan ökar med ca 1 500 till en publikkapacitet på runt 6 500 personer. I byggnationen ingår nya balkongläktare, loger, ståplatser och större restaurangytor samt nya funktioner och ytor för event. Den totala tillbyggnaden är på mer än 3 300 kvm varav den nya fjärde våningen består av 2 800 kvm, plus den nya träningshallen på nästan 3 500 kvm. Dessutom finns planer på att utöka antalet parkeringsmöjligheter, inklusive installation av laddstolpar för elbilar samt ytor för cykelparkering.

– Det känns väldigt skönt att vi nu kommer igång med denna etapp. Det är viktigt att ungdomar har möjligheter till en sund fritid och Arenastaden är ett sätt för oss att stötta detta. Vi vill profilera Ängelholm som en idrottsstad för aktiva på alla nivåer och i alla åldrar, säger Anders Nelson, vd på Arenabolaget.

De senaste tolv månaderna har Peab och Arenabolaget tillsammans med Rögle BK projekterat bygget.

– Arenastaden är en sann framtidssatsning och ett bra sätt att utveckla Ängelholm. Det har krävts noggrann planering och många modifieringar innan vi landat i ett förslag som vi nu kan förverkliga, säger Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab.

Arenabolaget har månat om en bred förankring hos alla intressenter för att projektet ska kunna genomföras på bästa sätt. Under våren 2019 tecknades därför en avsiktsförklaring mellan Arenabolaget och Ängelholms kommun för Arenastaden. Därefter har kommunen och Arenabolaget enats om en plan kring vilken mark som behövs för att projektet ska bli möjligt att genomföra.

– Vi har länge sett ett behov av fler ytor för idrottsaktiviteter inom kommunen. Med Arenastaden kan fler ängelholmare få möjlighet att röra på sig. Dessutom blir staden en attraktivare kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg från Ängelholms kommun.

Rögle BK:s framgångar i SHL har varit till stor glädje för många och också skapat nya utmaningar. Rögles två isytor är i dag oftast fullbelagda. Det finns ett stort behov av en tredje isyta som skulle kunna nyttjas av hockeylagen, för konståkning och till Rögles kommande satsning på damhockey. Därför byggs en tredje ishall.

– Rögle har sedan flera år etablerat sig som ett lag att räkna med i SHL, vilket är fantastiskt roligt. Det föder ett stort intresse för sporten. Samtidigt behöver vi jobba ännu hårdare för att få fram en bredd med nästa generation av spelare på hemmaplan. Vi vill att fler ungdomar och inte minst tjejer ska börja träna hockey. Den extra ishallen och en större arena stödjer vår utveckling i denna riktning. Med den nya hallen frigör vi dessutom mer istid för allmänhetens åkning, säger klubbdirektör Daniel Koch från Rögle
BK.

Finansiering av byggnationen är på plats och beslutet att ta nästa steg fattades formellt på ett extra styrelsemöte i Arenabolaget. Budgeten för projektet beräknas till 250 miljoner kronor. Den nya ishallen väntas stå färdig i augusti 2021 medan Catena Arenas tillbyggnad planeras vara klar i februari 2022. Idrottsverksamheten kommer att fortgå under byggnationen eftersom den påverkas minimalt under säsong.

LADDA NER PRESSMEDDELANDE >>