Vår vision

VÅR VISION

ÄHLM Arenastad är resultatet av en flera år gammal dröm om att skapa ett centrum för idrott och evenemang i Ängelholm ute vid ishallsområdet. En plats där alla oavsett ålder, kön, bakgrund och träningsnivå, är välkomna. Antingen för att utöva sin favoritsport, umgås med vänner under avslappnande former eller njuta av idrott live.
Genom att samla idrottsanläggningar på ett och samma område kan vi ge Ängelholms spirande föreningsliv ännu bättre förutsättningar. Samtidigt får alla invånare nya och bättre möjligheter att träna och utöva sin favoritidrott.
Att olika utövare, oavsett idrottsutövning och ambitioner, har en gemensam samlingsplats är en tilltalande tanke som kommer verka inspirerande och motiverande.
Arenabolaget i Ängelholm AB bildades i syftet att utveckla och driva en modern arenastad. Ambitionen var och är att profilera Ängelholm som en idrottsstad för aktiva i alla åldrar och på alla nivåer. I ett tidigt skede initierade Arenabolaget ett förslag om samarbete med Ängelholms kommun om att utveckla och driva en arenastad vid ishallsområdet. Arenabolaget ägs av drygt 30 aktieägare där de fyra största är: Backahill Utveckling AB 47,9 %, Bevaclean AB 16,0 %, Peab AB 11,0 % och Ängelholms Kommun 10,6 %.

I maj 2019 undertecknade Arenabolaget ett LOI med Ängelholms Kommun om en etappvis utbyggnad av området till en arenastad. Sommaren 2020 beslutade Arenabolaget om en investering på 250 miljoner kronor för att sätta i gång med etapp 1 som innehöll en om- och tillbyggnad av Catena Arena samt uppförandet av en ny träningsrink. Därmed togs de första kliven från vision till verklighet.

Byggarbetena startade hösten 2020 och innebär att Catena Arena bland annat får en ny våning 4 vilket ökar publikkapaciteten med ca 1 400 åskådare samt nya sällskaps- och umgängesytor. Nya Catena Arena stod helt klar drygt 18 månader senare, den 10 mars.

Redan i augusti 2021 kunde den nya träningsrinken, Akademihall 2, tas i bruk. En efterlängtad tredje isyta på området vilket ger fler ungdomar möjlighet att träna ishockey eller konståkning i Rögles växande ungdomsverksamhet eller åka på egen hand på allmänhetens åkning. Effekterna av första etappen ligger helt i linje med Arenabolagets vision om att alla stadens invånare ska ha nytta av arenastaden.

Nästa etapp, uppförandet av en ny padelanläggning placerad intill Catena Arena, drog i gång hösten 2021 och öppnade i september 2022. Förutom åtta padelbanor, varav två är tillgänglighetsanpassade innehåller anläggningen ett gym samt en fysioterapiklinik. Därefter har Arenatorget, som knyter samman padelanläggning med Catena Arena och de båda träningsrinkarna, blivit klart. Det 1 600 kvadratmeter stora Arenatorget ska fungera som arenastadens nav och bli en naturlig mötesplats med bland annat café, handel och arbetsstationer.

Fullt utbyggd kan ÄHLM Arenastad innefatta Catena Arena, träningshallar för ishockey, konståkning och allmänhetens åkning, padelanläggning, gym, fysio/rehab-klinik, ett Arenatorg med café och handel, multiarena för fotboll och event, träningsplaner för fotboll, friidrottsanläggning, sport- och aktivitetshall, utbyggd parkeringsanläggning, restaurang, multiarena, aktivitetspark, utegym, rackethall samt idrottsmuseum.

I visionen ingår också att samutnyttja alla kringresurser så långt som möjligt i form av parkeringar, omklädningsrum, restauranger och kiosker. Vi tror även på stora synergieffekter mellan föreningar och aktiviteter. Ett samlat arenaområde bidrar även till miljövinster då flera aktiviteter finns på samma ställe. Dessutom ökar det attraktionskraften för Ängelholm.

Träning, gemenskap och glädje för alla – det är ÄHLM Arenastad.