Lägeskoll med platschef Marie Olsson, Peab, takstolar och gammalt tak utrivet till midsommar och ny träningshall snart klar.