Aktieägarna i Arenabolaget i Ängelholm AB, org.nr 556667‑9022, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.